Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 2008/2009-es tanév II. (tavaszi) félévének időbeosztása

REGISZTRÁCIÓ: 2009. február 2 - 7.

Bejelentkezés a NEPTUN-ban
2009. február 2-án 10.00 órától nyílik meg.
A bejelentkezés végső határideje: 2009. február 7., 24,00 óra.
Szorgalmi időszak: 2009. február 2 - május 16.

Első tanítási nap:
2009. február 7. (szombat)

Figyelem! Levelező tagozaton a 2009. április 6-7-8. (hétfő, kedd, szerda) tanítási napok lesznek!

A hallgató a Tanulmányi Bizottságtól kérelmezheti utólagos bejelentkezés engedélyezését vagy nyilatkozatának visszavonását, legkésőbb 2009. február 28-ig.

Tantárgyfelvételi időszak: 2009. február 2-14.

2009. február 14. után nincs lehetőség tantárgymódosításra.

  • A kedvezményes tanulmányi rend óralátogatás alóli felmentés kérelmének leadási határideje: 2009. február 15.
  • Tantárgyi felmentés, kreditelismerés iránti kérelmek leadási határideje: 2009. március 31.

A kérelmeket minden esetben formanyomtatványon, írásban a KTVSZ-ben előírt mellékletekkel együtt kell leadni a Hallgatói Tájékoztatási Irodában. Formanyomtatvány a honlapról is letölthető.

A költségtérítés összege  90 000Ft/félév a 2008 szeptemberében beiratkozott hallgatóknak, 85 000 Ft/félév a többi évfolyamnak.

A költségtérítés összegét csekken vagy banki átutalással lehet befizetni.

A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók részére a csekkek a Hallgatói Tájékoztatási Irodából, Gazdasági Hivatalból elvihetők, ill. azokat kérésre postázzuk.

A költségtérítés befizetésének határideje: 2009. február 28.

A csekkmásolatot minden esetben a befizetést követő héten kérjük leadni a Hallgató Tájékoztatási Irodában. A csekken olvashatóan kérjük feltüntetni a nevet, Neptun-kódot, a szakot, tagozatot és évfolyamot is!

Amennyiben a munkáltató fizeti a költségtérítést vagy annak egy részét, akkor is MINDEN ESETBEN KÉRJÜK A HALLGATÓ NEVÉT, Neptun-kódját, szakját, tagozatát feltüntetni!!

Átutalás esetén az átutalást igazoló bizonylat másolatát a Hallgatói Tájékoztatási Irodában kell leadni.

Az a hallgató, aki a korábbi félévekben nem fizette be (vagy hiányosan fizette meg) a költségtérítést, és tartozása jelenleg is fennáll, a 2008/2009. tanév II. félévére nem jelentkezhet be, és tanulmányait nem kezdheti meg.

A Gazdasági Hivatal nyilvántartása alapján a Tanulmányi Irodája automatikusan letiltja a bejelentkezés lehetőségét.

A félév megkezdésére - bejelentkezésre, tantárgy- és kurzusfelvételre - csak a tartozás rendezése és a befizetés igazolása után van lehetőség. Ebben a Gazdasági Hivatal munkatársa (Kosztolányiné Kovács Viktória) és a tanulmányi előadók segítenek.

Emlékeztető!

A leckekönyvet az utolsó vizsga napján, de legkésőbb 2009. február 7-ig kell leadni ügyfélfogadási időben, kizárólag a Hallgatói Tájékoztatási Irodában, aláírással.

A leckekönyv leadásánál a tanulmányi előadó ellenőrizni fogja az aláírások és jegyek meglétét, és amennyiben akár egy bejegyzés is hiányzik a félévből, nem veszi át az indexet, vagy beüti a nem teljesítette pecsétet az adott tantárgyból.

2009. február 7. után leadott (visszapostázott), ill. az Intézeteknél hagyott leckekönyveket minden esetben határidőn túli teljesítésnek tekintjük, így pótdíjat kell fizetni!!

Tavaszi vizsgaidőszakkal kapcsolatos előzetes tudnivalók:

  • Vizsgaidőszak: 2009. május 18 - június 27.
  • Vizsgajelentkezés kezdete: 2009. április 27-től