Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A személyiségfejlődési zavarok pszichológiája

Tematika
1. Mentális egészség és betegség. A normalitás problémája. A mentális betegségek osztályozása, a DSM rendszer kritikája.
2. A pszichoszomatikus betegségszemlélet. A leggyakrabban előforduló pszichoszomatikus tünetképződés és betegségek a gyermek- és serdülőkorban
3. Alvászavarok. A táplálkozás zavarai gyermek és serdülőkorban.
4. A kiválasztás zavarai. Enurézis, enkoprézis és terápiája.
5. Neurotikus személyiségfejlődés gyermekkorban. Szorongás, pánik, fóbiák, kényszer. Depresszív tünetképződés gyermekkorban.
6. Krízisek a gyermek életében. Veszteségek feldolgozása, a válási krízis hatása a gyermekre. Mediáció a válófélben lévő szülők között.
7. Fejlődési zavarok I. Megkésett beszédfejlődés. A leggyakoribb beszédhibák. Az elektív mutizmus.
8. Fejlődési zavarok II. Az autizmus. Az autista gyermekek fejlesztési lehetőségei.
9. Figyelemzavar, impulzivitás, hiperaktivitás.
10. A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése óvodáskorban. Az iskolaérettség kritériumai. Tanulási zavarok: dyslexia, dysgráfia, dyscalculia.
11. Sajátos nevelési igényű gyermek. Integráció.
12. A gyermek fizikai és szexuális bántalmazása.
13. Antiszociális személyiségfejlődés gyermek és ifjúkorban.
14. Serdülő-szubkultúrák és a drogfogyasztó magatartás. Serdülőkrízisek.

Kötelező irodalom:
Dr. Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban, NTK, Budapest, 1998


Ajánlott irodalom:
Autizmus: Balázs Anna: Autista a testvérem
Balázs Anna: Az autizmus korszerű elmélete
Donna Williams: Az autizmus – Egyes szám első személyben, Pannonia Kiadó
Donna Williams: Léttelenül – Egy autista nő naplója
Janetzke, H. R. P.: Autizmus, Élmény Kiadó, Budapest, 1993
Serdülőkor: Murányi K. Endréné- Kabainé Huszka Antónia: A gyermekkori és serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája, TK, Budapest, 1994
Vikár György: Az ifjúkor válságai, Budapest, 1980
Halál, gyász: Nagy Mária: A gyermek és a halál
Polcz Alaine: Meghalok én is?, Századvég Kiadó, Budapest, 1998
Polcz Alaine: Kit siratok? Mit siratok?, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2003
B. Lohmann: Diszlexiások az iskolában, Akkord Kiadó, Budapest, 1997
Comer, R. J.: A lélek betegségei, Osiris Kiadó, Budapest, 2000
Dr. Princzes Mária (szerk.): Mentális és viselkedészavarok pszichológiája (szöveggyűjtemény), Okker Oktatási Iroda, Budapest
Ehrat, F. Mattmüller, F. Frick: A nehezen nevelhető gyermek POS, Gondolat, Budapest, 1991
Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában, Alex-typo, Budapest
Telkes-Bognár: A válás lélektana, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest

A személyiségfejlődési zavarok pszichológiájának c. kurzus követelménye:

1. Írásbeli vizsga (a vizsgaidőszakban): A kötelező irodalom, ill. az előadások anyagából ÉS az ajánlott irodalomban megadott könyv(ek) vagy egyéb szakirodalom felhasználásával az alábbi témakörök egyikéből: autizmus, serdülőkor, halál és gyász.

Vizsgaidőpontok már vannak fenn!!!

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.