Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ANYANYELV TP. KOLLOKVIUMI TÉTELEK

 

1.      Az anyanyelvi nevelés céljai, feladatai, elvei. Az integrált anyanyelvi nevelés értelmezése konkrét példákkal szemléltetve.

2.      A beszédtevékenység fejlesztése. Az iskolába lépő gyermek beszédének jellemzői. A beszédfelmérés, beszédvizsgálat módjai.

3.      A beszédművelés tanításának feladatai, alapelvei. A kiejtés, olvasás, nyelvtan- és helyesírás tanításának kapcsolatrendszere.

4.      Beszédművelő feladatok az anyanyelvi órákon. A kiejtéstanítás tevékenység- fajtái. A beszédművelő gyakorlatsorok lebonyolítása.

5.      Beszédfejlesztés a lexémák, a mondatok és a szöveg szintjén.

6.      A nem nyelvi kommunikációs eszközök tanítása. A dramatikus játék. A dramatizálás fázisai.

7.      Az olvasás fogalma. Az olvasás pszichológiai alapjai, feltételei. Az olvasás alapformái. Olvasástanítás a hangoztató-elemző-összetevő módszerrel (Romankovics). A módszer jellemzői, a tanítás szakaszai.

8.      A Kutiné féle szintetikus olvasástanítás módszer jellemzői. A hangoztató-elemző-összetevő szótagoltató módszer (Apáczai). A párhuzamos és a késleltetett írástanítás jellemzői, összehasonlítása.

9.      Olvasástanítás a globális módszerrel. A módszer elméleti alapjai. A tanítás szakaszai, feladatai. A szóképtanulás műveletsora.

10.  Olvasástanítás a helyes ejtésre alapozott elemző-összetevő módszerrel. A tanítás szakaszai, feladatai. A módszerhez tartozó írástanítás.

11.  Alternatív olvasástanítási módszerek. Az intenzív, a pálcikás, a programfalas és a diszlexia-prevenciós olvasástanítási módszer jellemzői.

12.  Az olvasástechnika fejlesztése (hangos, néma). A fejlesztés alapelvei, eljárásai.

13.  Az írás fogalma. Az írástanulás feltételei. Az írástanulás szakaszai, feladatai. Az írástechnika és az íráshasználat fejlesztése. Az írás- és helyesírás-tanítás összefüggései. Az írott kisbetű megtanításának műveletsora.

14.  A szövegfeldolgozás feladatai. A szövegelemzés lépési. A történelmi olvasmányok feldolgozása. A szövegelemzés és a szövegalkotás összefüggései.

15.  Irodalmi ismeretek az alsó tagozaton. Szépirodalmi szöveg (próza és vers) feldolgozása.

16.  Fogalmazástanítás helye az anyanyelvi nevelésben. A fogalmazás értelmezése. A fogalmazás-tanítás feladatai, szakaszai. A fogalmazástanítás előkészítése az 1-2.o.ban

17.  Az írásbeli szövegalkotás műveletei, a szövegalkotó tevékenység feladatai. A kommunikáció-központú fogalmazás tanítása. A tanulók közlésvágyának felkeltése.

18.  Ismeretnyújtás a fogalmazástanításban. Ellenőrzés és értékelés az írásbeli fogalmazásban.

19.  A nyelvtan tanításának célja, feladatai, követelményrendszere. A nyelvtan tanítás módszertani elvei. Az új ismeret tanítása.

20.  A nyelvtani ismeretek alkalmazása. A gyakorlás módszerei. A nyelvtani ismeretek ellenőrzése, értékelése. A nyelvtani ismeretek alkalmazása az olvasásórán.

21.  A helyesírás-tanítás célja, feladatai, követelményrendszere. A helyesírás-tanítás feltételei, módszertani elvei. A különféle nyelvhasználati módok (beszéd, olvasás, írás) és a nyelvtani ismeretek összefüggése a helyesírás-tanítással.

22.  Az új helyesírási ismeret tanítása. A helyesírási készség fejlesztése. A helyesírás ellenőrzése, értékelés.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.