Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A 20. századi család "világai" 

   Az otthon és a munkahely különválásával, a "zárt otthonközpontú család" általánossá válásával párhuzamosan családtagok közötti mély érzelmi kötődés válik a házasság alapjává, amely a hagyományos férfi-nő kapcsolatot átalakítva a 20. századra a családot az érzelmi kiteljesedés, a magánélet színterévé tette, amelynek legfontosabb elemét a férj és feleség közötti érzelmi és szexuális intimitás adja. Az európai családfelfogás bizonyos elemei; mint például a házastárs szabad megválasztása, a nők jogainak a családon belüli döntések meghozatala során történő elismerése, a szexuális szabadság növekedése, a gyermeki jogok figyelembevétele, miként az európai kultúra egyéb elemei is, a 20. század közepére világszerte elterjednek.

   Az európai család világháború utáni fejlődésének további sajátos vonása a nők egyre szélesebb rétegeinek munkába állása. Jóllehet ez kezdetben többnyire alacsonyabb rangú munka, mégis jelentős anyagi-egzisztenciális függetlenség a kizárólag háztartást vezető asszonyokhoz viszonyítva. Miután a háború után tovább folytatódott a nők felsőfokú tanulmányokat folytató, értelmiségi rétegeinek növekedése, egyre inkább és a nők egyre szélesebb körében válik fontos szemponttá a hivatás, a szakmai karrier, szemben a családi otthon megteremtésére irányuló igyekezettel. Ezzel párhuzamosan szembetűnő változások figyelhetők meg a két nem szerepének módosulásában is. Ez elsősorban a férj mint kizárólagos családfenntartó korábbi domináns szerepének csökkenésében jelentkezik a legerőteljesebben, de megfigyelhető a nemek családon belüli munkamegosztásának változásában, a férfiaknak a házi munkába és a gyermeknevelésbe való fokozottabb bekapcsolódásában is.

   A hatvanas évektől kezdődően a polgárjogi és diákmozgalmak előretörése kapcsán újra felerősödik a női egyenjogúságot hangoztató feminista mozgalmak befolyása, melyek ebben az időben már a nők gazdasági egyenlőségéért, szexuális jogaiért, az abortusz engedélyeztetéséért, a válás törvényi szabályozottságának megváltoztatásáért szálltak síkra. A szexuális viselkedéssel kapcsolatos attitűdök nagymértékű megváltozásának hatására az elmúlt évtizedekben a legtöbb nyugati társadalom hozzáállása a szexualitáshoz egyre megengedőbbé vált. A moziban, színházban ma már természetesnek tekintenek olyan jeleneteket, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. A korszerű fogamzásgátló módszerek megjelenése mellett az európai szexuális erkölcs alakulására számottevő hatást gyakoroltak az ebben az időben kibontakozó, a polgári életforma értékeit, így annak szexuális normáit is tagadó és szexuális szabadságot hirdető ellenkultúra mozgalmak (pl. újbaloldal, hippimozgalom). Ezzel összefüggésben napjainkban két alapvető, ellentétes hatású tendencia figyelhető meg ezen a téren is. Egyrészt számos szexualitással összefüggő, korábban tabunak számító téma kap széles körű társadalmi nyilvánosságot. Ma már nyilvános vita tárgyát képezhetik a különböző, korábban rejtett szexuális kicsapongásokkal vagy aberrációkkal (házastársak cseréje, transzvesztitizmus, szadomazochizmus) és más szexuális tevékenységekkel, illetve hajlamokkal kapcsolatos kérdések is. Másrészt egyre erőteljesebb á szexuális puritanizmus, amely képviselői a nő szexuális tárgyként történő kezelése ellen és az érzelmi alapokon nyugvó szerelmi kapcsolatokhoz, a szigorúbb viselkedési szabályokhoz való visszatérés mellett szállnak síkra. A házasságon belüli monogám kapcsolatok iránti igény összefügg az AIDS terjedésével is.

   A modem család válságára utal a válások számának növekedése, amelyek egyre nagyobb hatással vannak a gyermekek életére. Egyre gyakoribbak az általában csupán anya-gyermek együttélést jelentő egyszülős háztartások. Emellett megjelenik a nőknek az a csoportja, amelyik tudatosan vállalja a házasságon kívüli gyermekszülést és annak egyedül történő felnevelését. A nyugati társadalmakban széles körben elterjedt a párok házasságkötés nélküli együttélése. A család fejlődésének újabb elemeként, szintén a hatvanas évektől kezdődően jelentek meg a különböző kommunák, amelyek a teljes szexuális szabadságot és a gyermekek nevelésének kollektív felelősségét hirdették.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.