Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A tantárgyelem megnevezése: Gyermekirodalom 2.
A tantárgy oktatója:

Soós Sándorné Dr. Veres Rózsa     soos@t-online.hu

Magyar Nyelv és Kultúra Intézet

Óraszám: 4 Kredit: 2
2008/2009. II. félév

Levelező tagozat, tanító szak

Félévzárás módja: vizsgajegy
A félév helye a tantervben: 6. Tantárgy jellege: kötelező

 

A tantárgyelem képzési célja:

A hallgatók ismerjék a magyar irodalom legnevesebb alkotásait, a korstílusokat és a jelentősebb stílusirányzatokat, a líra, a dráma, az epika főbb jellemzőit, különös tekintettel az 5. és 6. osztály irodalmi tantervének anyagára.

Specifikus célja az irodalom egyetemes és nemzeti értékeket közvetítő szerepének tudatosítása. Fontos, hogy a hallgató képes legyen az irodalmi művekben megjelenített erkölcsi tartalmak, magatartások, eszmék, esztétikai értékek önálló értékelésére és tanítására. Birtokában legyen olyan készségeknek, melyek segítségével az irodalmi műveket el tudja helyezni korban, stílusban és alkotói életműben.

A tantárgy leírása

Benedek Elek élete és munkássága

A monda műfaja – magyar mondáink

A legenda műfaja- magyar és európai legendák

A gyermekirodalom kezdetei, vázlatos története a 19. századig

A gyermekirodalom regénytípusai

A magyar gyermekirodalom története

A gyermekvers

Keresztény szellemű gyermekirodalom

Az ismeretterjesztő gyermekkönyv

A képregény

Gyermekirodalom a képernyőn és filmvásznon 

A tananyag részletezve  

  IDŐPONT TÉMA
  II. 14. A gyermekirodalom kezdetei, vázlatos története a 19.századig

A magyar gyermekirodalom története

  III. 7.  
A gyermekvers

Keresztény szellemű gyermekirodalom

A gyermekirodalom regénytípusai

     
     

 

Az ellenőrzés formája:

Az írásbeli vizsga követelményei:

 1. Házi dolgozat: Nemeshegyi Péter Ermi furulyája c. meseregényének elemzése, 8-10 oldal terjedelemben, kézzel írva, jegyzetekkel ellátva. Határidő a zárthelyi dolgozat időpontja.
 2. Zárthelyi dolgozat, mely két részből áll:

  a./ Elméleti rész az előadások témaköreiből / segédkönyv Komáromi Gabriella:  

                                              Gyermekirodalom és a tantárgyi leírásban megadott művek /

  b./ A megadott olvasmányokra épített kérdéssor

 1. félév: mondák, legendák, mesék
 2. félév: Fekete István három, szabadon választott gyermekregénye

                  Gárdonyi Géza: Egri csillagok, Isten rabjai

                  Móra Ferenc: Dióbél királyfi

                  Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

                  Lázár Ervin három műve

                  Csukás István három műve

                  Móricz Zsigmond: Pipacsok a tengeren

                      Három, szabadon választott magyar író egy-egy gyermekirodalmi műve 

Az érdemjegy megállapításában a kétféle számonkérés aránya 1: 2. Sikertelen zárthelyi dolgozat egy alkalommal javítható.

A zárthelyi dolgozat ponthatárai:

     51-60% elégséges

     61-80% közepes

     81-95% jó

     96%      jeles 

Kötelező irodalom:

Dobszay Ambrus: A mai magyar gyermekvers. In: Nézőpontok, motívumok, Krónika Nova, Bp.,2001,. 384-421.

Gyermekirodalom. Szerkesztette: Komáromi Gabriella. Helikon Kiadó, Budapest, 1999.

Tarbay Ede: Gyermekirodalomra vezérlő kalauz. Bp., 2003. 191-316.o. 

Ajánlott irodalom:

Bálint Péter(szerk): A meseszövés változatai. Debrecen, 2003.137-160.o.

Bálint Péter(szerk): Közelítések a meséhez. Debrecen, 2004.68-80., 102-116.,147-155.

Lengyel Dénes: Benedek Elek. Bp. 1988

Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat Kiadó, Budapest, 1998.

Bognár Tas: Elemzések a gyermek~ és ifjúsági irodalom körében. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1994.

Bognár Tas: Elemzések a magyar gyermekversek köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.

Bognár Tas: A magyar gyermekvers. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 2001.

Boldizsár Ildikó: Mesepoétika, Akadémiai, Bp., 2004.

Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Mesék, mesemondók, Motívumok. JAK, Kijárat Kiadó, 1997.

Borbély Sándor: Kik írtak gyerekeknek. Junior Kiadó, 1996.

Boldizsár Ildikó: Mesepoétika. Bp.,2004. 13-90.o.

Komáromy Sándor: Költők és művek a XX. század magyar gyermeklírájából.Bp.,2002.8-153.o.

Cs. Nagy István: Gyermek~ és ifjúsági irodalom. Tankönyvkiadó, 1981.

Franz, Marie-Louise: Archetipusos minták a mesében. Édesvíz Kiadó, Budapest, 1998.

Franz, MarieLouise: Árnyék és gonosz a mesében. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1998.

Honti János: A mese világa. Magvető Kiadó, Budapest, 1962.

Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban? Szerkesztette: Fogarassy Miklós. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Csokonai Könyvkiadó, Debrecen, 1988.

Komáromi Gabriella:A gyermekkönyvek titkos kertje. Pannonica Kiadó, 1998.

Komáromi Gabriella: Elfelejtett irodalom. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1990.

Kortárs gyerekkönyvek. Szerkesztette: Borbély Sándor- Komáromi Gabriella. Ciceró Könyvkiadó, Budapest, 2001.

Ortner, Gerlinde: Gyógyító mesék. A gyermeki agresszió és félelem ellen és mindaz, amit a meséléskor a szülőnek tudnia kell. (3-7 éves korú gyerekeknek). Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.

Ötven nagyon fontos „gyerekkönyv”. Szerkesztette: Borbély Sándor. Lord Könyvkiadó, 1996.

Petrolay Margit: Könyv a meséről. Trezor Kiadó, Budapest, 1996.

Propp, V: J: A mese morfológiája. Osiris-Századvég, Budapest, 1995.

Tarbay Ede: Gyermekirodalomra vezérlő kalauz. A gyermek~ és ifjúsági irodalom történetének iránytűje. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1999.

Tarbay Ede: Gyermekkalendárium.Bp.,1999

Verena Kast: Férfi és nő a mesében, EuroAdvice, 2004. 

Folyóiratok:  

Csodaceruza. Szülők és pedagógusok gyermekirodalmi folyóirata. Csodaceruza Kiadó, Budapest

Kincskereső. Irodalmi folyóirat. A Szegedi Kincskereső Gyermekirodalmi és Művészeti Magánalapítvány folyóirata.

Könyvhét. Kulturális hetilap. Rendszeres recenziók a gyermek~ és ifjúsági irodalmi könyvekről

Új Forrás vonatkozó számai

Fordulópont számai

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.