Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A vizsgaidőszak:2009. május 18-tól június 27-ig tart.

 

Vizsgajelentkezés a Neptunban: 2009. május 4-től

 

Leckekönyvek átvétele: Május 9. 08.30 - 08.50 Latinovits 2 terem

Akik a kiírt időpontban nem tudják átvenni vagy átvetetni leckekönyvüket, azok 2009. május 18-ig ügyfélfogadási időben a Hallgatói Tájékoztatási Irodában átvehetik.

 

Gazdasági ügyek

 1. Az előző vizsgaidőszakból a késedelmes leckekönyvleadás, ill. a jelenlegi tanév regisztrációs időszakot követően a késedelmes bejelentkezés és késedelmes tantárgyfelvétel térítési díjairól szóló csekkek a leckekönyvekkel együtt kerülnek átadásra. A késedelmi díjak befizetési határideje: 2009. május 30.

 2. Az elmaradt költségtérítés-tartozások, ill. a jelenlegi félév költségtérítés 3. részletének befizetési határideje: 2009. április 15. volt!!

Mindkét esetben – késedelmi díjak és költségtérítés részletfizetése – a befizetést igazoló csekkmásolatokat a Gazdasági Hivatalban kérjük leadni Kosztolányiné Kovács Viktóriának.

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a költségtérítés-tartozását a fenti határidőig nem rendezi és a befizetést nem igazolja az vizsgaidőszakra sem engedhető és a leckekönyvét sem veheti át.

 

Leckekönyvvel kapcsolatos teendők, kötelezettségek

minden hallgató részére –

 • Neptunban felvett tárgyak etiketten kerülnek beragasztásra a leckekönyvekbe, ezért a tárgyak módosítására – leadás, törlés, felvétel – nincs lehetőség.

A „Lezárva. Vizsgázhat” bélyegző után nem írható be újabb tárgy!!

 • A leckekönyvbe az érdemjegy beíratása a hallgató kötelessége – visszamenőleg a korábbi félévekre is!! –, az oktató köteles a jegyek beírására lehetőséget adni, a jegybeírási időpontokról az intézeti adminisztrátoroknál, ill. az intézeti hirdetőtáblán tájékozódhatnak!

 • Az intézeti adminisztrátorok a vizsgaidőszakban a követelményekkel, vizsgaeredményekkel, a jegybeírással kapcsolatban segítséget nyújtanak.

 • Leckekönyv nélkül vizsgaidőszakban nem lehet vizsgázni.” [KTVSZ 21.§ (4)] Minden hallgató köteles a leckekönyvét – szóbeli, írásbeli – vizsgára vinni és bemutatni!!

Tisztelt Hallgatók!

Mivel az elmúlt félévben úgy adták le a lecekönyveket, hogy újból rengeteg aláírás és jegy hiányzott, kérjük, hogy ezeket pótoltassák az oktatóval, ill. fokozottan figyeljenek oda, hogy minden megszerzett jegyük és aláírásuk bekerüljön a leckekönyvbe.

A leckekönyv leadásánál a tanulmányi előadó ellenőrizni fogja az aláírások és jegyek meglétét, és amennyiben akár egy bejegyzés is hiányzik a félévből, nem veszi át az indexet.

 

A leckekönyvet az utolsó vizsga napján, de legkésőbb 2009. június 30-ig kell leadni ügyfélfogadási időben, kizárólag a Hallgatói Tájékoztatói Irodában, aláírással.

 

2009. június 30. után leadott (visszapostázott), ill. az Intézeteknél hagyott leckekönyveket minden esetben határidőn túli teljesítésnek tekintjük, így pótdíjat kell fizetni!!

 

Vizsgajelentkezés a Neptunban: 2009. május 4-től történik!

 • A vizsgaidőpontok folyamatosan kerülnek meghirdetésre!

 • Hallgató akkor tud vizsgára jelentkezni a NEPTUN rendszerben, amennyiben megkapta a félévi aláírást az adott tárgyból.

 • A vizsgákra a vizsgát megelőző nap déli 12 óráig lehet a Neptunon jelentkezni, ill. lejelentkezni. A megadott, ill. kiválasztott időpontban a hallgató köteles a vizsgán megjelenni.

 • Felhívom a figyelmet a KTVSZ 20. § (12) bekezdésére: „A vizsgáról való igazolatlan távolmaradást az oktató vizsgalapon és a Neptunon egyaránt „Nem jelent meg” megjegyzéssel jelez…. A vizsgáról való igazolatlan hiányzások beszámítandók a sikertelenül teljesített számonkérések számába.”

 • Aki nem a Neptunon jelentkezik vizsgára, az a tanár által kinyomtatott listán sem jelenik meg, ezért nem vizsgázhat.

 • A vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos problémákkal az intézeti adminisztrátorokat keressék meg ügyfélfogadási időben.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.